Var vill du hålla möte?

Gaest.com - Allmänna Villkor

Namn och adress
Gaest.com A/S
Søndergade 66-68, 5. sal
8000 Aarhus C
Danmark

Verkställande direktör
Anders Boelskifte Mogensen

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: +45 70 20 30 26
Email: info@gaest.com

CRV-nr (Danmark)
37213934

1. Inledning

Dessa Allmänna Villkor uppdaterades senast den 11 juli 2017, och gäller för all användning av Plattformen från och med detta datum, om inte Användaren och Vi särskilt kommit överens om något annat.

Användarens användning av Plattformen ses som en accept av dessa Allmänna Villkor.

2. Begreppsdefinitioner

*”Gaest”, ”Vi”, ”Oss” eller ”Vår/Våra” i dessa Allmänna Villkor hänvisar till företaget som omnämns ovan under punkt 1, som är registrerat i Danmark och lyder under dansk lag. Verksamheten som Gaest bedriver består i att låta företag förmedla lokaler via Plattformen för yrkesmässig uthyrning inom ramen för deras egna verksamhet.
*”Plattformen” hänvisar till hemsidan www.gaest.com, som ägs, styrs och administreras av Gaest.
*”Lokalen” hänvisar till alla typer av registrerade lokaler som är publicerade för uthyrning via Plattformen.
*”Användare”, ”Du” eller ”Dig” hänvisar till en sådan person, fysisk eller juridisk, som är registrerad på Plattformen, antingen i egenskap av Värd, eller Bokare.
*”Bokare” hänvisar till en sådan person, fysisk eller juridisk, som är registrerad på Plattformen och som har en aktiv bokningsförfrågan, alternativt en bekräftad bokning, på Plattformen.
*”Värd” hänvisar till en Användare som har Publicerat en Lokal för uthyrning via Plattformen.
*”Allmänna Villkor” hänvisar till dessa villkor.

3. Vad är gaest.com?

Att hålla möten utanför den ordinarie arbetsplatsen bidrar till inspiration och kreativitet. Vi anser att det bör hållas många fler sådana möten. Vi har skapat Plattformen för att det ska vara lätt att hitta och boka spännande lokaler till workshops, kurser, seminarium, fotosessioner, konferenser m.m.

För Användaren ger Plattformen tillgång till ett stort och varierat utbud av lokaler samlat på ett ställe. För dig som Värd innebär Plattformen en attraktiv plats för marknadsföring och uthyrning av lokaler online. Genom Plattformen etableras en koppling mellan Bokaren och Värden. Plattformen gör det möjligt för Användaren att hitta den efterfrågade lokalen och genomföra onlinebokningar på ett snabbt, enkelt och säkert sätt.

Eftersom vi etablerar denna koppling mellan Användarna förväntar vi oss i gengäld att Användare är lojala mot oss så att vi kan fortsätta att leverera service på hög nivå. Bokningar som är ett resultat av en användning av Plattformen ska också fullföljas via Plattformen. Vi förbehåller oss rätten att exkludera Användare som inte följer detta.

Alla Lokaler, inklusive informationen om Lokaler, publiceras och uppdateras av Värdarna. Vi genomför dock alltid en kvalitetssäkring av Lokalen innan den publiceras på Plattformen. Det är Värdens ansvar att de bilder, den beskrivning och annan information om Lokalen är korrekt och rättvisande.

Vi ber alla Användare att recensera sin upplevelse och sina erfarenheter efter en genomförd bokning. Recensionen avser både Plattformen, Lokalen och Värden. Vi är övertygade om att dessa recensioner är det bästa sättet att underlätta kvalitetssäkringen av de Lokaler som finns publicerade på Plattformen.

4. Registrering

Det är gratis att registrera sig som Användare av Plattformen, oavsett om du vill hitta och boka en Lokal eller om du vill hyra ut en. För att registrera sig som Användare måste du uppge viss information om dig själv, som du därmed också ger oss samtycke till att registrera och använda.

Informationen som du behöver uppge är bland annat ditt namn och din mailadress och lösenord.

Vid din första bokningsförfrågan kommer du att bli ombedd att uppge ytterligare information som ska säkerställa att vi hanterar din bokning korrekt. Vill du publicera en Lokal för uthyrning måste du också uppge information om Värden och information om Lokalen som sådan.

Du får vara Användare så länge du vill. Skulle du vid något tillfälle vilja avregistrera dig som Användare så kan du göra det utan uppsägningstid. Du kommer dock alltid att vara skyldig att hålla din Lokal tillgänglig för sådana bokningar som du redan bekräftat via Plattformen.

Du som använder en Lokal är ansvarig för att säkerställa att användningen motsvarar de syften som Lokalen är avsedd för. Om vi upptäcker eller får reda på att Lokalen används för andra syften, eller om du inte följer de villkor som Värden har uppgett, så förbehåller vi oss rätten att exkludera dig som Användare.

Värden är själv ansvarig för att på ett korrekt och lagenligt sätt ta upp inkomster från uthyrning som förmedlats via Plattformen till beskattning. Vi kan inte hållas ansvariga för skattemässiga konsekvenser som uppstår för Värden med anledning av dennes användning av Plattformen. Är du osäker på hur du ska gå tillväga angående beskattningen hänvisar vi dig till relevant myndighet för vägledning.

5. Bokning

Via Plattformen kan du boka den Lokal som du önskar och för det önskade antal timmar som du vill använda Lokalen. Värdarna fastställer själva hyran för Lokalen och kan också sätta en minimigräns för antalet timmar per bokning.

Säkerställ att du bokar tillräckligt med tid för ditt möte. En bokning ska vara tillräckligt lång för att du ska ha tid till nödvändiga förberedelser innan dina gäster kommer. Det ska också finnas tid att återställa Lokalen inom din bokade tid. Värden är inte förpliktigad att låta dig vara kvar, och du är inte heller skyldig att vara kvar, längre tid än vad bokningen gäller om inte annat har avtalats på förhand.

Priset för en Lokal inkluderar det som framgår på Plattformen. Vissa Värdar erbjuder gratis kaffe och te medan andra Värdar endast erbjuder detta, eller annan catering, mot ersättning. Vilka villkor som gäller för catering, vad som gäller vid externt inhyrd städning etc. framgår också av den information som Värden angivit på Plattformen.

Kom ihåg att din bokning endast gäller för den Lokal som bokningen avser. Tillgång till andra lokaler ingår enbart om det framgår i beskrivningen av Lokalen på Plattformen. Bokaren, inklusive Bokarens gäster, har enbart rätt att förflytta sig till andra delar av anläggningen där Lokalen är belägen om det har avtalats med Värden.

Vi har inget ansvar för städning, färdigställande eller liknande av Lokalen, varken före eller efter bokningen.

Att hyra en Lokal av ett annat företag är inte detsamma som att samarbeta med företaget och det är inte tillåtet för Användaren att referera till en bokning som ett samarbete.

5.2 Avbokning

En bokningsförfrågan som ännu inte har bekräftats av den som bokar, kan avbrytas när som helst.

När den som bokar bekräftar bokningsförfrågan, gäller följande avbokningsregler.

Värden bestämmer själv vilket av nedanstående alternativ för avbokningsregler som gäller för varje Lokal. Vilka regler som gäller för

Lokalen framgår av information på Plattformen och framgår också vid bokning av Lokalen.

Superflexibel

En bokning kan avbokas kostnadsfritt fram till 3 timmar före starttidpunkten för bokningen.

Avbokas Lokalen mindre än 3 timmar före starttidpunkten betalas hela bokningsavgiften till Värden.

Flexibel

En bokning kan avbokas kostnadsfritt fram till 48 timmar före starttidpunkten för bokningen.

En avbokning och/eller reduktion av catering eller andra tillval sker också kostnadsfritt fram till 48 timmar före starttidpunkten.

Avbokas Lokalen mindre än 48 timmar före starttidpunkten betalas hela bokningsavgiften till Värden, inklusive catering och andra tillval.

Måttlig

En bokning kan avbokas kostnadsfritt fram till 7 dagar före starttidpunkten för bokningen.

En avbokning och/eller reduktion av catering eller andra tillval sker också kostnadsfritt fram till 7 dagar före starttidpunkten.

Avbokas Lokalen mindre än 7 dagar före starttidpunkten betalas hela bokningsavgiften till Värden, inklusive catering och andra tillval.

Strikt

En bokning kan avbokas kostnadsfritt fram till 14 dagar före starttidpunkten för bokningen.

En avbokning och/eller reduktion av catering eller andra tillval sker också kostnadsfritt fram till 14 dagar före starttidpunkten.

Catering och andra tillval kan kostnadsfritt reduceras med upp till 50 procent fram till 7 dagar före starttidpunkten.

Avbokas Lokalen mindre än 14 dagar före starttidpunkten betalas hela bokningsavgiften till Värden, inklusive catering och andra tillval.

Mycket strikt

En bokning kan avbokas kostnadsfritt fram till 30 dagar före starttidpunkten för bokningen.

En avbokning och/eller reduktion av catering eller andra tillval sker också kostnadsfritt fram till 30 dagar före starttidpunkten.

Catering och andra tillval kan kostnadsfritt reduceras med upp till 50 procent fram till 14 dagar före starttidpunkten.

Avbokas Lokalen mindre än 30 dagar före starttidpunkten betalas hela bokningsavgiften till Värden, inklusive catering och andra tillval.

Superstrikt

Avbokas lokalen minst 60 dagar före starttidpunkten betalas 25 procent av hela bokningsavgiften till Värden, inklusive catering och andra tillval.

Avbokas Lokalen mellan 30 och 59 dagar före starttidpunkten betalas 75 procent av hela bokningsavgiften till Värden, inklusive catering och andra tillval.

Avbokas Lokalen mindre än 30 dagar före starttidpunkten betalas 100 procent av hela bokningsavgiften till Värden, inklusive catering och andra tillval.

5.3 Betalning

Vi debiterar hela betalningen för bokningen, både hyran för Lokalen och eventuella tillägg. Vi debiterar betalningen när bokningen är genomförd och Värden har haft möjlighet att justera i bokningen samt godkänna den. Du som Användare kan alltid få en överblick över dina genomförda bokningar via din profilsida på Plattformen.

5.3.1 Betalningssätt på Gaest.com

Du kan betala på följande sätt när du använder Plattformen:

Betalkort: Du kan betala med ett av följande betalkort:

  • Visa/Dankort
  • MasterCard
  • American Express

När du betalar med betalkort blir dina kortuppgifter hanterade av Stripe.com. Stripe.com har den högsta möjliga säkerhetsnivån som finns för betalningslösningar online. Vi har inte tillgång till dina kortuppgifter och vi kan därför inte heller göras ansvariga för ett eventuellt missbruk av dina kortuppgifter. När betalningen är genomförd mottar du en bokningsbekräftelse via email och det fulla beloppet dras från ditt betalkort.

Vid bokningar med ett sammanlagt värde på mer än 50 000 SEK exklusive moms kräver vi en deposition på 50 procent av beloppet. Depositionen ska betalas senast 30 dagar före starttidpunkten för bokningen.

5.4 Försäkring

Vi erbjuder i samarbete med Tryg Forsikring en försäkringslösning som ger trygghet både för Bokaren, dennes gäster och för Värden.

Försäkringen innehåller två delar:

  1. En sakförsäkring där Värden kan få ersättning för skador upp till totalt 100 000 DKK om Bokaren eller dennes gäster förstör någonting vid en uthyrning.
  2. En olycksfallsförsäkring där Bokaren inklusive dennes gäster får ersättning på upp till 500 000 DKK om de kommer till skada och skadan har skett som en följd av ett olycksfall i en Lokal som hyrs via Plattformen.

Försäkringen gäller alla bokningar på Plattformen från den 11 juli 2017.

Mer information om försäkringsvillkoren hittar du här.

Försäkringsvillkoren hittar du här.

5.5 Tillval

Vissa Värdar erbjuder möjlighet att välja till catering och/eller annan service som en del av bokningen. Om du som Värd erbjuder sådana tillval är du också förpliktigad att följa gällande regler och lagstiftning även för dessa tillval. Vi ansvarar inte för Värdens bristande efterlevnad av regler och lagstiftning.

5.6 Serviceavgifter

Vid varje bokning tar vi ut en mindre serviceavgift från Bokaren på mellan 3–6 procent av bokningens totala pris innan skatter och avgifter. Avgiften täcker bland annat omkostnaderna för den obligatoriska försäkringen som nämns ovan samt en del av våra driftskostnader föruthyrningen. Moms tillkommer på samtliga serviceavgifter.

6. Skydd av personuppgifter

Vi respekterar våra Användares privatliv och integritet. De upplysningar som du ger oss delar vi enbart med de som du ingår avtal med via Plattformen. Information om Värdar, som exempelvis namn och verksamhetsprofil, är dock allmänt synliga på Plattformen.

Du som Värd är skyldig att radera alla elektroniska ’spår’ av Bokaren på sådan utrustning som använts av Bokaren efter en genomförd bokning. Det är självfallet också otillåtet att ta upp Bokarens eller andra gästers aktiviteter på film, ljud eller foto medan de uppehåller sig i Värdens lokaler.

Värden har tystnadsplikt, vilket innebär att Värden inte får berätta för andra om vem eller vilka som använder dennes lokaler, om den inte fått tillåtelse av Bokaren.

6.1 Cookies

På Plattformen använder vi cookies, identifikationsteknologi och elektroniska medier för olika ändamål. Vi verifierar bland annat våra Användare, registrerar andra besökares preferenser och inställningar samt analyserar trafik och trender på Plattformen för att förstå beteenden och intressen hos de som besöker Plattformen.

Du har rätt att välja om du vill acceptera cookies eller inte när du använder eller besöker Plattformen. Cookies är dock en viktig del av funktionaliteten av Plattformen så du bör vara uppmärksam på att det kan påverka tillgängligheten och funktionen av Plattformen om du begränsar eller helt utesluter cookies.

De flesta webbläsare har som standard att acceptera cookies. Du kan dock normalt välja att ställa in din webbläsare så att den istället begränsar eller utesluter cookies. Vill du ändra dessa inställningar i din webbläsare får du följa instruktionerna för respektive webbläsare. Du kan vanligtvis hitta dessa under menyvalet ”Hjälp” eller ”Inställningar”.

6.2 Kommunikation

När du genomför en bokning accepterar du att:

(i) vi löpande skickar dig sms och email angående status på din bokning; att
(ii) vi skickar dig ett email kort innan starttidpunkten för bokningen där vi påminner dig om bokningen och anger praktisk information om bokningen. Mailet kan även innehålla relevanta erbjudanden och andra upplysningar; samt att
(iii) vi skickar dig ett email omedelbart efter sluttidpunkten för bokningen, där vi ber dig att utvärdera din upplevelse.

Om det uppstår oförutsedda händelser kontaktar vi dig per telefon, sms eller email.

Du väljer aktivt att anmäla dig till, respektive avanmäla dig från, vårt nyhetsbrev. Om du vill motta nyhetsbrevet kan du anmäla dig till det på Plattformen. Du kan även avanmäla dig från vårt nyhetsbrev via en länk i varje nyhetsbrev.

7. Ansvarsbegränsning

Vi är inte ansvariga för ekonomisk förlust eller förlust av goodwill i förbindelse med din användning av Plattformen. Vi är inte heller ansvariga för eventuella skador, direkta eller indirekta, som uppstår av din användning av Plattformen.

När du använder Plattformen accepterar du att vi är en mellanhand som tillhandahåller en förmedlingsplattform. Vi är inte ansvariga för informationen om Lokaler, inklusive men inte begränsat till information om:

  • Standard, kvalité, inredning och lämplighet;
  • Faciliteter, utrustning och material som finns att användas i anslutning till Lokalen.

Vi kan heller inte göras ansvariga för fel, brister eller dröjsmål i förbindelse med genomförandet av en bokning. Vi är inte heller ansvariga för eventuella ekonomiska skador eller följdskador som exempelvis utebliven vinst, förlust av data eller annan information. Om oenighet uppstår avseende bokningen av Lokalen ska den hanteras mellan Bokaren och Värden.

8. Ändring av de allmänna villkoren

Vi förbehåller oss rätten att alltid kunna ändra i de Allmänna Villkoren. Du kan alltid läsa den senaste versionen av de Allmänna Villkoren på Plattformen. Om vi gör väsentliga ändringar av eller tillägg till de Allmänna Villkoren informerar vi alla Användare första gången de loggar in på Plattformen efter att ändringarna gjordes.

Du som Användare anses ha accepterat ändringarna om du fortsätter att använda Plattformen efter att ändringarna gjordes. Det är ditt ansvar som Användare att hålla dig uppdaterad om ändringar i de Allmänna Villkoren.

9. Lagval

Dessa Allmänna Villkor är underkastade dansk lag. Tvister mellan oss och Användaren ska avgöras av allmän domstol i Danmark, med Århus tingsrätt som första instans. Alla transaktioner på Plattformen mellan Användare, för vilka dessa Allmänna Villkor gäller, betraktas som utförda i det land där Värden har sitt säte.

10. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Om en bestämmelse i dessa Allmänna Villkor skulle visa sig vara ogiltig eller overkställbar ska övriga bestämmelser i de Allmänna Villkoren fortsätta att gälla fullt ut. En bestämmelse i de Allmänna Villkoren som anses vara ogiltig eller overkställbar endast delvis eller till viss grad skall fortsätta att gälla fullt ut i den del den inte anses vara ogiltig eller overkställbar.