Grundarnas historia

Hur går man från noll till att vara en framgångsrik marknadsplats som förnyar sättet att tänka gällande mötesplatser? Här är bakgrundshistorien.

En idé som inte fick gå till spillo

Som de flesta nystartade företag började Gaest.com med tanken "skulle det inte vara bra om man kunde". Deras grundidé var en plattform som gjorde det enklare att upptäcka, lista och boka möteslokaler till möten, workshops, och allt annat möjligt. De började vrida och vända på den idén, men en av grundarna Anders Mogensen insåg att grundidén var så bra i sig själv att den inte fick gå till spillo. "Oavsett hur mycket vi än försökte att skaka om tankarna, återkom vi alltid till vår grundidé som visade sig vara stabil", säger en av grundarna Christian Schwarz Lausten.

Oavsett hur mycket vi än försökte att skaka om tankarna, återkom vi alltid till vår grundidé som visade sig vara stabil.

Med idéen på plats kunde Anders och Christian gå ut och leta efter eldsjälar inom IT, för att få hjälp att realisera deras vision. Det blev ytterligare två grundare Jonas Grau och Chris Sørensen, två IT-killar som redan hade gjort succé genom att bygga några av Danmarks mest populära och framgångsrika plattformar. "Vår första tanke var att detta var en vågad satsning, men en möjlighet som vi inte kunde tacka nej till", säger Jonas och Chris.

Christian & Chris
Chris, Anders & Jonas
Gaest.com's grundare (från vänster till höger): Christian Schwarz Lausten, Chris Sørensen, Anders Boelskifte Mogensen and Jonas Grau

Visar fortfarande vägen

Medan många grundare skulle ha lämnat sin verksamhet efter några år, känner Gaest.com's grundare sig mer engagerade än någonsin. De är aktiva i ledningsgruppen och är en stor del av varje utvecklingssteg som Guest.com tar.