Grunnleggers historie

Hvordan går du fra ingenting til å skape en spirende markedsplass som endrer måten vi tenker på møtelokaler på? Her er bakgrunnshistorien.

En for god idé til å legge fra seg

Som de fleste nyetableringer, begynte Gaest.com med et av disse «hadde det ikke vært kjekt om du kunne»-øyeblikkene. Det «kjekke» i Gaest.com sitt tilfelle, var en plattform som gjorde det lettere å avertere, finne og bestille lokaler for møter, arbeidsverksteder og alt mulig annet. Opphavet til idéen og hvem som faktisk kom på den først, er fremdeles kilden til mye humor på arbeidsplassen, men én ting er sikkert – det var bare såvidt det ble noe av det. Opprinnelig lagt vekk som nok en sprø idé, ble den gjenopptatt flere år senere, siden slik medgrunnlegger Anders B. Mogensen husker det, var det rett og slett en for god idé å legge fra seg. «Uansett hvor hardt vi prøvde å slå den fra oss, tok vi oss alltid i å vende tilbake til den på en slags uunngåelig måte», erindrer medgrunnlegger Christian Schwarz Lausten.

Uansett hvor hardt vi prøvde å slå den fra oss, tok vi oss alltid i å vende tilbake til den på en slags uunngåelig måte.

Med idéen permanent satt ut i livet, gikk Anders og Christian på leting etter åndsfrender med IT-kompetansen til å hjelpe dem å realisere visjonen. Her kom medgrunnleggerne Jonas Grau og Chris Sørensen inn i bildet, to erfarne IT-konsulenter som allerede hadde et rykte på seg for å ha utviklet noen av Danmarks mest populære og suksessfulle plattformer. «Vår første tanke var at dette er et virkelig dristig vågestykke, men et som vi ikke kunne motstå i bli en del av», sier Jonas og Chris.

Christian & Chris
Chris, Anders & Jonas
Medgrunnleggerne av Gaest.com (fra venstre til høyre): Christian Schwarz Lausten, Chris Sørensen, Anders Boelskifte Mogensen og Jonas Grau

Viser fremdeles veien

Mens mange grunnleggere kanskje forlater en nyetablering etter noen år, er medgrunnleggerne av Gaest.com mer involvert nå enn noen gang tidligere. I dag er de med å utgjøre foretakets ledergruppe og fortsetter å spille en direkte rolle i utformingen av praktisk talt alle aspekter av Gaest.com.