Meeting space with catering in Ribe at Det Gamle Rådhus i Ribe
Host a meeting with flip chart at Det Gamle Rådhus i Ribe in Ribe
Meeting space with free coffee in Ribe at Det Gamle Rådhus i Ribe
Host a meeting with wifi at Det Gamle Rådhus i Ribe in Ribe

Byrådets kaffestue - Historiske lokaler til seminarer og workshops

Maximum capacity

Square meters

Carbon footprint

Cancellation

We offer

You can add these add-ons now to see the total price or add them later

Please set a start and end time for your meeting to select products

Catering8 products

½ rundstykke m/smørDKK8/person

7 more products

Beverages7 products

Specialøl fra Ribe BryghusDKK50/pcs

Hvert år i december bliver Årets Emil kåret på Det Gamle Rådhus i Ribe. Det er lokale bryggerier, der konkurrerer om, hvem der har lavet den bedste juleøl. Hvis man er kommet gående til Det Gamle Rådhus fra stationen, har man passeret statuen 'Gærpigen', som er rejst til minde om bysbarnet Emil Christian Hansen (1842-1909), der revolutionerede bryggeribranchen, da han fandt frem til, at gær kunne opdeles i flere arter, og kun ganske få typer gær var egnede til brygning, og derved stoppede 'ølsygen'. Smag en lokal øl og glæd jer sammen med os over, at fremsynet forskning har gjort ølproduktion stabil.

6 more products

Equipment3 products

FlipoverDKK0 for the meeting

Angiv her om I vil have opstillet flipover i det lejede lokale.

2 more products

Meeting facilitation8 products

Walk & talkDKK0 for the meeting

Brug Ribe by i forbindelse med jeres møde. Det Gamle Rådhus er nabo til Ribe Domkirke og Kannikegården og er placeret ved den historiske bys torv. Ribes middelalderlige bykerne har mere end 100 fredede bygninger, som spreder sig på de brolagte gader, der kun brydes af Ribe Å og de brusende mølleløb. Her emmer af kultur, handel og hygge. Ribes historie strækker sig tilbage til omkring år 700, hvor vikingetidens købmænd og håndværkere samledes på den anlagte handelsplads ved den nordlige bred af Ribe Å for at handle og arbejde. Det var også i Ribe, at Ansgar opførte Danmarks første kristne kirke omkring år 860. Igennem flere hundrede år var Ribe en vigtig handelsby og et magtcentrum for både kongen og den indflydelsesrige katolske kirke. Vis jeres udenlandske gæster rundt, inden I måske underskriver jeres egne historiske aftaler.

7 more products

Entertainment3 products

Guidet tur rundt i Det Gamle RådhusDKK0 for the meeting

15 min. guidet tur rundt i Det Gamle Rådhus, hvor I kan høre historier om den gang Riberretten var landets grummeste - men som var med til at opretholde handlen. Og de romantiske historier om Dronning Sophie Magdalene der hylder ægteskabet. Alle bliver tilbudt denne omvisning, men vi vil gerne have at I aktivt tilvælger den, så vi kan give den bedste oplevelse.

2 more products

We include

Daylight

Flip chart

Free coffee

Screen

WiFi

Air conditioning

Disability access

Parking

Projector

Speakers

Whiteboard

Bring your own

Beverages

Food

Byrådets kaffestue kan bookes i forbindelse med leje af Retssalen, Borgersalen eller Byrådssalen.
Når byrådsmøderne var overstået gik politikerne ind i Kaffestuen. Kaffe og god mad og drikke sørgede for, at knubbede ord blev glemt, og fordrageligheden blev genoprettet.
Mødelokalet overværes på væggene af borgmesterportrætter fra Ribe Kommune og amtsborgmestre fra Ribe Amtsråd, sådan som kaffemøder gennem tiden er blevet det.
Bordopstilling kan aftales med kustoden.
Lokalet er på førstesal med nem adgang til garderobe og toilet. Anretterkøkken i stueetagen.

Find your way

Der er 2 timers parkering i Ribes bymidte i tidsrummet kl. 9-18 i hverdagene og kl. 9-14 på lørdage.
5 minutters gang fra Det Gamle Rådhus er der 4 timers parkering ved Danhostel i Sct. Peders Gade 16.
10 minutters gang fra Det Gamle Rådhus er der 48 timers parkering på P-Nord, P-Syd og P-Øst. Der er 300-500 meter gåtur fra de store parkeringspladser og gennem den hyggelig bymidte til Det Gamle Rådhus.
På VisitRibes hjemmeside under 'Information' kan man læse mere om parkeringsforhold.
Det tager ca. en halv time fra Esbjerg og en time fra Kolding i bil.
Hvis du f.eks. kommer til Ribe med tog eller bus, går du fra stationsbygningen ad Dagmarsgade lige ud til von Stöckens Plads. Det tager kun ca. 5 minutter, før du kan tage fat i rådhusets kæmpestore hoveddør og lade kustoden byde dig velkommen.

View directions

Your Host, Bent

Værter: Bent, Gudrun og Frits.
Vi holder af at byde velkommen i de historiske lokaler, og hvis I har lyst til en rundvisning, vil vi meget gerne dele ud af historierne. Her i huset tror vi på, at møder, der bliver understøttet af oplevelser, er møder, der gør indtryk og bliver husket.
Som vært stiller vi kaffe, the og vand klar til ethvert møde, der bliver afholdt i bygningen. Hvis der er bestilt forplejning, vil vi arrangere dette. Hvis I har særlige ønsker, må I meget gerne skrive dem i bookinganmodningen, så vi i huset kan bistå jer bedst muligt. Efter mødet står vi for oprydning og rengøring, så I blot skal tænke på at få et så udbytterigt møde som muligt.

About the company Det Gamle Rådhus i Ribe

Oplev et historisk vingesus i Det Gamle Rådhus, hvor vielser med kærlighed og romantik har afløst Riber Rets makabre domsfældelser. Rådhuset bliver omtalt første gang i 1496 men er ældre. I 1708 købes det af Ribe by og bliver anvendt som rådhus fra 1709 til og med 2006.
Den fredede gamle bygning danner enestående rammer omkring offentlige arrangementer, foreningsliv, mødevirksomhed, vielser, koncerter m.v.

Bygningen rummer også museumsudstillingen 'Rådhussamlingen', som viser bygningens 300 årige historie som rådhus, tinghus og arresthus. Fordi Ribe historisk var en travl international handelsby, hvor handelsmænd fra forskellige byer og lande mødtes, var det tidligt vigtigt med en klar lovgivning. I 1269 stadfæstede Erik Klipping Riber Ret. Den lovgivning, der var gældende i Ribe by, og som var væsentligt strengere end Jyske Lov, som var den gældende lov uden for Ribe. I Jyske Lov stod der, at mord skulle straffes med bøder eller fredløshed, mens man ifølge Riber Ret skulle dømmes til døden ved hængning. Ikke kun mord blev straffet med døden, også vareforfalskninger eller forkerte opmålinger af varer kunne blive handelsmændenes endeligt. I dette tilfælde var straffen halshugning. Grunden til, at en tilsyneladende lille forbrydelse blev straffet så hårdt, var for at sikre sig, at handlen i Ribe foregik ordentligt. Det kunne tyde på, at det var en større forbrydelse at snyde andre handelsmænd end at begå et mord, for morderens efterladte fik lov at beholde den arv, der tilfaldt dem, mens tyvens eller svindlerens efterladte skulle overgive deres arv til byen.
Det Gamle Rådhus i Ribe har tre store lokaler med hver deres karakteristika som kan lejes. Når man lejer et af de store lokaler, kan man vælge også at leje et eller flere af de fire mindre rum på førstesalen. Det gamle hus har slisker, så man kan komme ind i kørestol til stueetagen.
Velkommen indenfor i et hus hvor handel er blevet taget seriøst i mange århundreder.

Half day from
Full day from
Choose a date...

You can also contact the Host. Don't worry, you won't be charged yet

Lightning fast response!

This Host usually answers within 30 minutes.